Produk IRIS 

Produk-produk IRIS adalah himpunan hasil dapatan kajian yang dijalankan oleh para pengkaji dan penganalisa IRIS. Kajian-kajian ini diterbitkan dalam pelbagai bentuk dan disebarkan dalam pelbagai platform tempatan dan antarabangsa seperti seminar dan wacana.

Hubungi Kami

BUKU: PenChinaan Malaysia

Buku ini akan membawa kita menilai apakah kepentingan dan fungsi projek OBOR (One Belt One Road) terhadap ekonomi, dasar luar, keselamatan (hegemoni) dan strategi China. Adakah projek OBOR ini hanya sekadar satu projek propaganda ataupun projek ini sangat penting kepada negara China untuk merealisasikan impian mereka menjadi kuasa dunia?

WACANA SURVIVAL MELAYU: Identiti Ekonomi dan Politik Sebelum Penjajahan

Perkataan “tamaddun” berpunca dari kata akar ma da na dan kata nama atau kata terbitan “madinah” (kota) yang memberi maksud “pembangunan di kota”. Dalam bahasa Inggerisnya “civilization. Perkataan yang sama telah digunakan dalam bahasa Melayu “tamadun”.

Dari kata akar yang sama juga lahirnya perkataan “madaniyyah” terjemahan Melayunya “perbandaran” atau urbanization dalam bahasa Inggeris. Perbezaannya ialah tamaddun merupakan kata nama dan madaniyyah kata sifat..