Produk IRIS 

Produk-produk IRIS adalah himpunan hasil dapatan kajian yang dijalankan oleh para pengkaji dan penganalisa IRIS. Kajian-kajian ini diterbitkan dalam pelbagai bentuk dan disebarkan dalam pelbagai platform tempatan dan antarabangsa seperti seminar dan wacana.

Hubungi Kami

BUKU: PENCHINAAN MALAYSIA

Buku ini akan membawa kita menilai apakah kepentingan dan fungsi projek OBOR (One Belt One Road) terhadap ekonomi, dasar luar, keselamatan (hegemoni) dan strategi China. Adakah projek OBOR ini hanya sekadar satu projek propaganda ataupun projek ini sangat penting kepada negara China untuk merealisasikan impian mereka menjadi kuasa dunia?

ORDER SEKARANGRM45.00

BUKU: IDENTITI EKONOMI POLITIK

Buku ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana penglibatan Alam Melayu di dalam politik antarabangsa. Ia juga bertujuan untuk memperluaskan dapatan maklumat sedia ada berkaitan perkembangan Politik Ekonomi Antarabangsa di Alam Melayu dengan kuasa luar semenjak tahun 500 SM sehingga kini. Inisiatif ini dilakukan dengan usaha idea daripada pelbagai sarjana dan pakar bidang terlibat sehingga membolehkan kita melihat keadaan politik ekonomi Alam Melayu dengan lebih holistik.

ORDER SEKARANGRM45.00

Program: Wacana Survival Melayu

Tajuk: Identiti Ekonomi dan Politik Sebelum Penjajahan.
Lokasi: Dewan Auditorium, Malaysia Genome Institute, Kajang
Tarikh: 27 Januari 2018
Masa: 9 pagi - 5 petang

Program: Majlis Pelancaran Buku Penchinaan Malaysia

Tema: Tergadaikah Tanah Kedaulatan Bangsa
Lokasi: Hotel Tenera, Bandar Baru Bangi
Tarikh: 7 Mac 2018

Laman FOKUS

Kini laman fokus telah berwajah baru. Lebih padat dengan artikel dan berita-berita tempatan dan antarabangsa.


Kunjungi laman fokus di http://fokus.my/ atau klik pautan INI