Syed Ahmad Israa Syed Ibrahim

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)

BA Hons Syariah, Univ. Al-Azhar, Kaherah
MA Soc. Sc. Strategi & Diplomasi, UKM, Bangi

Antara kajian penting:
Kajian tematik nasionalisme Melayu-Islam era pra-merdeka
Kajian pertembungan ideologi dalam politik Malaysia
Kajian strategik dinamika pergolakan politik Timur Tengah
Kajian strategik projek infrastruktur China di Asia Tenggara

Antara pembentangan penting:
“Palestin dalam pergolakan Timur Tengah”, Cyber Security Malaysia, 2016
“Syria, ISIS, dan dinamika semasa Timur Tengah”, Kem Briged Paratrooper ATM, 2016
“Nasionalisme Melayu-Islam Pra-Merdeka dan Implikasi Masa Kini”, Kumpulan Syarikat Az-Zahrah, 2017
“Liberalisme & Islam dalam lanskap politik Malaysia”, UNIMAS, 2017

Emel: israa@iris.institute