Hanis Noor (Ketua)

hanisnoor@iris.institute

BSc Genomik & Genetik Molekular, Michigan State University, Amerika Syarikat
MSc Pengurusan & Polisi Sains dan Teknologi (Research), Universiti Malaya

Antara kajian penting:
Kajian Pembandaran & Penghapusan Bangsa Melayu di Malaysia
Kajian Situasi Keselamatan Makanan Negara

Emel: hanisnoor@iris.institute