Projek Kajian Iris

Projek Kajian IRIS dibina berdasarkan kerangka teori IRIS yang tersendiri serta bersifat universal dan global. Namun sesuai dengan latar belakang IRIS Institute sebagai pusat kajian yang ditubuhkan dan didaftarkan di Malaysia, kajian-kajian dan analisa yang dilakukan oleh IRIS Institute meletakkan penumpuan skop geografi terhadap rantau Asia Tenggara secara umum dan Malaysia secara khusus.

Hubungi Kami

Beberapa Projek Kajian yang telah dan sedang diusahakan oleh IRIS INSTITUTE


filter_1
Tamadun Alam Melayu

Sejarah Politik dan Pencapaian Tamadun Alam Melayu dari tahun 500 Sebelum Masihi hingga 1511 Masihi.

filter_2
Politik Bangsa Melayu

Sejarah Politik Bangsa Melayu era Penjajahan dari tahun 1511 Masihi hingga 1957 Masihi.

filter_3
Pencapaian Politik Tanah Melayu

Sejarah Pencapaian Politik Tanah Melayu pasca Kemerdekaan dari tahun 1957 Masihi hingga kini.

filter_4
Politik China di Alam Melayu

Sejarah Politik China di Alam Melayu dari era dinasti hingga era Revolusi.

filter_5
Politik China di Tanah Melayu

Sejarah Politik China di Tanah Melayu di era British.

filter_6
Politik Barat Era Penjajahan

Sejarah politik Barat era penjajahan dan implikasinya kepada Alam Melayu.

filter_7
Politik Amerika Syarikat

Politik antarabangsa Amerika Syarikat dan implikasinya kepada Malaysia.

filter_8
Projek Belt & Road China

Projek Belt & Road China dan implikasinya kepada Malaysia.