Produk IRIS 

Produk-produk IRIS adalah himpunan hasil dapatan kajian yang dijalankan oleh para pengkaji dan penganalisa IRIS. Kajian-kajian ini diterbitkan dalam pelbagai bentuk dan disebarkan dalam pelbagai platform tempatan dan antarabangsa seperti seminar dan wacana.

Hubungi Kami

Program: Wacana Survival Melayu

Tajuk: Identiti Ekonomi dan Politik Sebelum Penjajahan.
Lokasi: Dewan Auditorium, Malaysia Genome Institute, Kajang
Tarikh: 27 Januari 2018
Masa: 9 pagi - 5 petang

Program: Majlis Pelancaran Buku Penchinaan Malaysia

Tema: Tergadaikah Tanah Kedaulatan Bangsa
Lokasi: Hotel Tenera, Bandar Baru Bangi
Tarikh: 7 Mac 2018