Landskap Edisi 11

Rumusan mingguan edisi ini menyentuh beberapa isu utama dalam negara khususnya dalam isu politik, keselamatan dan ekonomi serta menyentuh isu keselamatan bagi rantau Asia Tenggara.

Landskap politik Malaysia menyaksikan beberapa perkembangan penting minggu ini khususnya berkaitan parti politik bukan Melayu di mana  terdapat perkembangan mengenai pergerakan DAP di Sarawak, dan parti baru di bawah Waytha Moorthy.

Landskap keselamatan di Malaysia menyaksikan perkembangan beberapa isu utama yang melibatkan China. Bagi aspek keselamatan dalam negara, isu jenayah yang melibatkan warga China menimbulkan persoalan tentang objektif sebenar di sebalik kes-kes yang berlaku. Manakala bagi aspek keselamatan luar negara, peningkatan pergerakan ketenteraan China khususnya di Selat Melaka dilaporkan semakin serius.

Dalam bidang ekonomi, pergerakan China dalam ekonomi Malaysia perlu diberi perhatian khususnya dalam beberapa sektor penting seperti pembuatan, hartanah dan pasaran modal Malaysia. Hal ini merekodkan campur tangan yang semakin kuat oleh China dalam menentukan hala tuju ekonomi Malaysia.

Bagi rantau Asia Tenggara, 3 buah negara iaitu Thailand, Filipina dan Singapura telah menyempurnakan pelan counter terrorism di peringkat nasional melalui kerjasama kabinet menteri dalam soal terrorisme, undang-undang tentera dan penubuhan pusat counter terrorism yang baru.

[membership level=”1″]

[/membership] [membership level=”0,-1″]

OR

[/membership]    

 

mx player download for pc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *