Rumusan mingguan edisi ini menyentuh beberapa isu utama dalam dan luar negara. Semenjak Pakatan Harapan memegang tampuk pemerintahan negara, projek PenChinaan menjadi semakin berleluasa. Tiada petanda projek-projek ini akan dihentikan, malahan diteruskan lagi dengan skala yang membimbangkan. Rumusan minggu ini akan menyentuh beberapa perkembangan utama berkaitan projek PenChinaan.

Selain itu, isu seperatisme juga turut disentuh, melibatkan perancangan Kristian Zionis untuk menjadikan Sarawak sebagai negara Kristian. Hal ini dikukuhkan lagi dengan beberapa perkembangan iaitu penubuhan Dayak Institute of Nation di PBB dan rancangan Gerakan Sarawak 4 Sarawakian (S4S) untuk berdaftar sebagai parti politik.  Sementara itu dalam isu keselamatan, Amerika Syarikat dilihat cuba untuk campur tangan dan meningkatkan pengaruh dalam soal keselamatan negara melalui penajaan 12 dron bernilai Rm 80 juta.

Rumusan luar negara pula menyentuh beberapa perkembangan isu utama antaranya adalah berkaitan pergerakan Rothschild dan ejennya di negara-negara Islam dan juga Asia Tenggara, serta hala tuju orde baru dunia melalui dialog Shangri La dan juga mesyuarat Bildeberg yang turut diadakan pada minggu ini. Kedua-dua persidangan ini dihadiri oleh aktor-aktor elit global merentas bidang.

 

OR