Rumusan mingguan edisi ini menyentuh beberapa isu utama dalam dan luar negara khususnya dalam isu ekonomi, pendidikan, keselamatan siber dan politik luar negara.

Rumusan berita dalam negara menyentuh isu pengurangkan kuota lot hartanah Bumiputera di kawasan tapak perindustrian, China telah menandatangani perjanjian sawit antara Malaysia – China, kumpulan ahli sejarah yang ingin menulis semula sejarah negara dalam pendidikan nasional, dan cubaan facebook melobi negara untuk melawan undang-undang data privasi.

Rumusan isu luar negara pula menyentuh campur tangan Israel dalam politik Sudan dan konflik India-Pakistan.

OR