Landskap Edisi 13

Landskap mingguan edisi ini menyentuh beberapa isu utama dalam dan luar negara.  Perkembangan isu dalam negara adalah berkaitan isu komoditi sawit yang membabitkan peruntukan pinjaman sebanyak RM 550 juta oleh pihak kapitalis swasta kepada pekebun kecil sawit.

Selain itu, cengkaman syarikat multinasional asing terhadap industri pengangkutan negara dilihat meningkat apabila Airbus membina hab antarabangsa di Malaysia. Dalam isu pendidikan, pengajaran subjek politik berteraskan kerangka demokrasi liberal akan diadakan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Dalam isu luar negara, hak autonomi Jammu dan Kashmir dihapuskan apabila India menggubal akta 37A di dalam perlembagaan persekutuan mereka. Dalam perkembangan sektor media, syarikat multinasional media Perancis Vivendi, meluaskan pengaruh mereka di rantau Asia apabila menjual 10% pemilikan saham Universal Studios kepada Tencent. Dalam isu politik antarabangsa menyaksikan Arab Saudi menyuntik pinjaman $250 juta kepada Bank Negara Sudan dalam tindakan yang dilihat menyokong rejim pemerintahan baru negara itu.

 

[membership level=”1″]

[/membership] [membership level=”0,-1″]

OR

[/membership]  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *